CSN – Centrala studiestödsnämnden

CSN är en förkortning av Centrala studiestödsnämnden, vilket är en svensk myndighet. CSN som myndighet går under Utbildningsdepartementet och är ansvariga för frågor som rör studiestöd och studielån.

Det är CSN som sköter utbetalningarna av studiemedlet, och det är också till CSN som skulden återbetalas senare. Rätten till svenskt studiemedel riktar sig främst till svenska medborgare – oavsett om studierna bedrivs inrikes eller utrikes – men i vissa fall kan undantag göras. För att få studiemedel från CSN krävs det att vissa villkor är uppfyllda.

CSN Lån

När man ansöker om studiemedel från CSN finns det ofta både en bidragsdel och en lånedel. Bidragsdelen är en form av studiebidrag och är en ersättning du får för att studera, medan lånedelen är ett lån du tar som ska betalas tillbaka i efterhand. Om du är under 20 år och ska studera på grundskolenivå eller gymnasial nivå har du vanligtvis bara rätt till bidragsdelen; om du är över 20 år kan du ansöka om studielån även på grundskole- och gymnasienivå. Om du läser på högskola, universitet, yrkeshögskola eller eftergymnasial folkhögskola kan du ansöka om studielån även om du är under 20 år.

Det går att ansöka om studielån på olika nivåer och i olika syften:

Du kan ansöka om studielån oavsett var du kommer studera, vilket gör det möjligt för dig att studera både i Sverige och utomlands. Du väljer själv om du vill ansöka om både lån och bidrag, eller om du enbart vill ansöka om bidrag.

Vilken summa bidraget och lånet motsvarar beror på flera faktorer, bland annat din studietakt, hur länge du kommer studera och vilken inkomst du har.

När du tar lån kommer det alltid att tillkomma en ränta som du betalar av i samband med att du betalar tillbaka skulden. Räntan är vanligtvis lägre än vid andra typer av lån, och i år (2019) ligger den på 0,16 procent.

Ansöka om studielån

Du ansöker om studielån via CSN:s hemsida: www.csn.se. För att kunna ansöka om studiemedel krävs det att följande kriterier är uppfyllda:

Det finns även vissa ytterligare kriterier som måste vara uppfyllda om du exempelvis har utländskt medborgarskap eller om du ska studera utomlands.

Om du inte tidigare har haft studiemedel från CSN kommer du behöva ange ett konto för utbetalning, vilket är det kontot som studiemedlet kommer komma in på. Studiemedlet betalas ut den 25:e varje månad. Om du ansöker om CSN efter att studierna har påbörjats kan de i vissa fall betala ut pengar direkt som din ansökan har blivit godkänd, oavsett vilket datum det är. Detta gäller dock enbart för den första utbetalningen i dessa fall.

Du måste studera under hela tiden du erhåller studiemedel. Om du skulle avbryta eller pausa studierna måste du rapportera detta till CSN. Detta gäller även om du skulle bli sjukskriven, om du skulle vara föräldraledig eller om du vårdar ett sjukt barn.

Om du drabbas av sjukdom och ska fortsätta studera kan du även rapportera detta till CSN. Detta kommer kunna göra så att kraven som annars finns på mängden godkända resultat blir lägre. Om du skulle vara sjuk under en längre tid kan lånet delvis avskrivas.

Återbetalning av lånet

Om du har lånat pengar från CSN behöver du betala tillbaka skulden, inklusive den tillkomna räntan för lånet. Återbetalningen påbörjas sex månader efter att du har slutat ta studiemedel för dina studier om det är första gången du har lånat pengar från CSN. Om du tidigare har lånat studiemedel kommer du inte få en betalningsfri tid igen. När tiden för återbetalning är kommen kommer du att få en återbetalningsplan från CSN.

Om du inte skulle ha en inkomst, eller ha en för låg inkomst, när återbetalningen ska påbörjas kan du kontakta CSN och kolla om det går att skjuta fram återbetalningen. Huruvida dina önskemål kan tillmötesgås eller inte prövas individuellt och går inte att gissa sig till, då det är CSN:s beslut att fatta.

Återkrav

Återkrav är det krav på återbetalning som ställs om du har fått pengar som du inte har haft rätt till. Det kan till exempel handla om att du fått studiemedel fast du har avbrutit dina studier. Det kan också bero på att du har haft hög ogiltig frånvaro eller att din inkomst har varit så hög att du inte varit berättigad studiemedel. Du blir då tvungen att betala tillbaka dessa pengar till CSN.

Det finns vissa saker du kan göra för att undvika att drabbas av återkrav:

Återkravet ska vanligtvis betalas fullständigt och direkt, och inbetalningen ska vara CSN tillhanda senast det datumet som finns angivet på inbetalningskortet. Om du har problem med att betala tillbaka ska du alltid kontakta CSN för att rådfråga om hur ni ska göra och förhoppningsvis kunna hitta en lösning som passar alla inblandade parter. Om du inte skulle betala återkravet kommer CSN att skicka en betalningspåminnelse till dig. Om du inte betalar då heller kommer det skickas ett kravbrev. Om återbetalningen fortfarande uteblir kommer ärendet skickas vidare till Kronofogden, vilket kan leda till betalningsanmärkningar.