Så här fungerar studieskulder

När man tar ett lån innebär det att man hamnar i skuld till långivaren. Vid CSN-lån är det till CSN man kommer ha en skuld efter att ha tagit lån, vilket också är dit man ska återbetala skulden. Skulden förväntas återbetalas efter att du ha pausat eller avslutat dina studier för vilka du har lånat pengar.

Du ska betala tillbaka lånet oavsett vilka livsomständigheter du befinner dig i; även om du skulle vara föräldraledig och leva på föräldrapenning, om du flyttar utomlands, eller om du skulle sakna arbete eller inkomst. Om man har svårt att betala tillbaka skulden av någon anledning ska man alltid kontakta CSN och försöka komma överens om en handlingsplan och återbetalningsplan som fungerar för alla parter. I vissa fall kan de då godkänna att betalningen påbörjas vid ett senare tillfälle. Du måste dock alltid kontakta dem för att få detta godkännande – eller avslag.

Hur studieskulden har utvecklats över tid

Sedan CSN:s start har det funnits olika typer av lån att ta och studiemedel, vilket också har inneburit lite olika villkor för låntagaren. Utifrån detta kan det också finnas lite olika regler när det gäller återbetalningen av skulden.

Sedan 2001 är lånetypen som CSN erhåller annuitetslån. Detta är en form av lån där låntagaren får ett fast belopp utbetalat regelbundet, och sedan betalar tillbaka skulden med den tillkomna räntan. Detta innebär att både räntan och amorteringen som gäller för skulden kan variera över tid. Detta innebär också att skulden inte kommer minska linjärt, utan går långsammare i början och snabbare efterhand.

I vissa fall kan lånet från CSN bli avskrivet. Det kan till exempel gälla vid fall som att du har uppnått en viss ålder, vid dödsfall, om du har tagit lån för att studera på grundskole- och gymnasienivå i behörighetsgivande syfte före 1 januari 2018 och därefter fortsatt studera på en högre nivå eller om det finns personliga skäl som anses vara legitima för att motivera en avskrivning av lånet.

Vanligtvis behöver man inte ansöka om att få lånet avskrivet, då det går automatiskt i vissa fall. Däremot finns det några tillfällen där det är rekommenderat att man ansöker om avskrivning. Det kan exempelvis vara följande:

Lånet skrivs automatiskt av när man fyller 68 år, under förutsättningen att lånet har tagits efter 2001 och är ett annuitetslån. Du behöver i den situationen inte ansöka om avskrivning. Om du däremot har kvar en skuld när du har fyllt 68 och inte har betalat tillbaka som du ska de senaste tre åren kan du bli nekad att få hela lånet avskrivet av den anledningen.

Om en person som har tagit CSN-lån avlider kommer dennes lån och eventuella återkrav att avskrivas. Detta sker när CSN får tag i uppgifterna om dödsfallet via Skatteverket. Om den avlidne bodde utomlands vid dödsfallet behöver dennes anhöriga höra av sig till den svenska ambassaden i det landet för att få dödsbevis i originalutförande, vilket sedan vidarebefordras till CSN av de anhöriga. Då kan CSN skriva av skulden för lånetagaren.

Vad händer med CSN-skulden för personer som flyttar utomlands och inte betalar?

Alla som har tagit lån av CSN ska betala tillbaka skulden till dem, såvida de inte fått lånet avskrivet. Detta gäller oavsett var lånetagaren är bosatt. Även om en person flyttar utomlands, eller har varit bosatt utomlands under studietiden, är denne tvungen att återbetala skulden. Anledningen till detta är för att CSN ska kunna fortsätta bedriva sina lånetjänster även framöver. Om alldeles för många personer tar lån utan att betala tillbaka skulden kommer systemet till slut bli ohållbart. En del av CSN:s uppdrag är därför att se till så att lånen betalas tillbaka, och att vidta åtgärder för att detta sker.

Ett annat sätt att lösa kortfristiga skulder är exempelvis genom kredit. Buffert har presenterat en topplista med de bästa kreditkortet för dig som är ute efter en sådan låg ränta som möjligt.

För personer som är bosatta i Sverige går obetalda skulder till Kronofogden, vilka blir aktörerna som får driva in pengarna. Detta sker efter att personen fått betalningspåminnelser och inkassokrav. Om skulden skickas vidare till Kronofogden får man även betalningsanmärkning vilket kan göra det svårare för en att kunna ta andra lån i framtiden, men också saker som att teckna abonnemang eller hyra lägenheter kan försvåras.

När en person är bosatt utomlands kan inte Kronofogden driva ärendet, vilket innebär att CSN är tvungna att vidta andra åtgärder för att få tillbaka pengarna. Vilka åtgärder det rör sig om mer specifikt beror helt på vilket land som lånetagaren är bosatt i. En vanlig åtgärd är att CSN driver fallet rättsligt i det aktuella landet för att på så sätt kunna driva in den obetalda skulden. Rättsprocesser av detta slag förekommer i många olika länder. Om lånetagaren blir dömd i rätten kan det komma att påverka dennes kreditvärdighet även hos utländska aktörer, på samma sätt som en betalningsanmärkning från Kronofogden gör för personer bosatta i Sverige.

Utökad kontroll på senare år

Den senaste tiden har CSN utökat sitt arbete med att få tillbaka obetalda skulder från personer bosatta i utlandet. Detta görs i första hand genom att CSN har regelbunden kontakt med lånetagaren och som ligger efter med sina återbetalningar. Kontakten has via telefon eller mejl. Syftet är i första hand att prata om hur återbetalningen ska gå till och att klargöra om de återkrav som finns. Lånetagaren blir i det här skedet informerat om skuldens storlek och vilka belopp det handlar om – och när dessa ska vara CSN tillhanda.

Anledningen till att CSN i första hand försöker etablera en personlig kontakt med lånetagarna är för att de på så sätt kan hjälpa lånetagaren genom att bland annat hitta en gemensam lösning tillsammans, som gör det möjligt för lånetagaren att betala tillbaka lånet – samtidigt som CSN får tillbaka pengarna för skulden. På så sätt kan lånetagaren bland annat slippa ytterligare påföljder som kommer av att inte betala, såsom betalningsanmärkningar. Om ingen personlig kontakt has mellan lånetagaren och CSN blir CSN istället tvungna att ta andra vägar för att få tillbaka de obetalda skulderna, vilket i många fall kan komma att innebära rättsliga processer som vid fällande dom kan ge betalningsanmärkningar eller motsvarande.

CSN vidtar bland annat rättsliga åtgärder i hela Norden och Europa, men också i USA och Australien. I många fall kommer CSN vända sig antingen till det aktuella landets motsvarighet till Kronofogden, eller till respektive lands domstol. I till exempel Norge vänder de sig till den norska motsvarigheten till Kronofogden, vilket ofta är ett snabbt och effektivt sätt att driva in skulden på utan att ha en rättslig process om fallet. Om lånet däremot inte betalas tillbaka då heller kommer CSN vända sig till den norska domstolen.

I andra nordiska och europeiska länder kommer CSN vända sig till respektive lands domstol direkt. Om lånetagaren är bosatt i USA har CSN möjlighet att stämma lånetagare som inte betalar tillbaka sina skulder. I dessa rättsfall samarbetar CSN med advokater som befinner sig i USA och som har ett nära samarbete med personalen som jobbar på CSN. CSN kan också vända sig till domstolar i Australien när lånetagare som är bosatta där inte betalar tillbaka sina skulder.

För personer som är bosatta utomlands kan CSN regelbundet göra en utmätning hos Kronofogden i Sverige på de tillgångar som lånetagarna har i Sverige. Det kan till exempel vara en fastighet eller ekonomiskt kapital. Detta kan göras parallellt med att CSN kräver tillbaka pengarna som lånetagaren är skyldig.